مقالات علمی و پژوهشی با موضوع نابرابری

 

 

ردیف نام نویسنده سال انتشار عنوان کامل مقاله عنوان فصلنامه سال-دوره-شماره مجله دسته‌بندی موضوعی
۱ علیرضا علیپور ۱۴۰۰ ارزیابی تأثیر سیاست­های اعتباری بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران اقتصاد کشاورزی دوره ۱۵
بهار ۱۴۰۰
شماره ۱(پیاپی ۵۷
نابرابری درآمدی
۲ حسین حیدری
اسمعیل ابونوری
احمد جعفری صمیمی
یونس نادمی
۱۴۰۰ برآورد نابرابری درآمد و فقر شهری و روستایی استان هرمزگان در مقایسه با کل کشور مدل‌سازی اقتصادی سال ۱۵
بهار ۱۴۰۰
شماره۱(پیاپی ۵۳)
نابرابری  درآمد
۳ الهام نوبهار
فهمیده قربانی
۱۴۰۰ بررسی رابطه علیت فضایی بین مهاجرت

، نابرابری درآمد و فقر در شهرستان­های ایران

پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۱
تابستان ۱۴۰۰
شماره ۴۳
نابرابری درآمد
۴ زهرا قاسمی ۱۴۰۰  بررسی نابرابری جنسیتی بین دختر و پسر در خانواده و تبیین عوامل موثر بر آن زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) بهار ۱۴۰۰ , دوره  ۱۹ , شماره  ۱ نابرابری جنسیتی
۵ بهروز صادقی عمروآبادی
حمید هوشمندی
۱۴۰۰ تحلیل اثرات نابرابری درآمدی بر بدهی عمومی دولت در کشورهای عضو اوپک، رویکرد آستانه­ای پانل پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی سال ۲۹
بهار ۱۴۰۰
شماره ۹۷
نابرابری درآمدی
۶ زهرا سرگزی
علیرضا محمدی
غلامعلی خمر
۱۴۰۰ تحلیل فضایی نابرابری های اجتماعی- اقتصادی براساس شاخص های رفاه چند بُعدی مطالعه موردی: محلات شهری زاهدان جغرافیا و توسعه تابستان ۱۴۰۰
شماره ۶۳
نابرابری اجتماعی/نابرابری اقتصادی
۷ علی مصیب‌زاده
اسما مظفری‌نیا
محسن شبستر
۱۴۰۰  تحلیلی بر نابرابری های فضایی و سنجش وضعیت توسعه ی منطقه ای در استان های ایران جغرافیا و مطالعات محیطی زمستان ۱۴۰۰ , دوره  ۱۰ , شماره  ۴۰ نابرابری فضایی
۸ فروزان کارخانه
فیض‌اله نوروزی
۱۴۰۰  نابرابری اجتماعی در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی استان های غرب کشور (کرمانشاه، کردستان و ایلام): یک پژوهش کیفی مدیریت ارتقای سلامت فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ , دوره  ۱۰ , شماره  ۲ نابرابری اجتماعی
۹ وحید صادقی حسنوند
نارسیس امین‌رشتی
مرجان دامن‌کشیده
آزاده محرابیان
۱۳۹۹ اثر تعدیل قیمت حامل های انرژی، شاخص های توزیع و فقر بر شاخص رفاهی جامعه شهری (مطالعه موردی کشور ایران) پژوهش‌ها وسیاست‌های اقتصادی سال ۲۸
تابستان ۱۳۹۹
شماره ۹۴
شاخص نابرابری

 

۱۰ شهریار زروکی
آرمان یوسفی بارفروشی
یاسر مهری کارنامی
۱۳۹۹ اثر شکاف نرخ ارز و نامتقارنی تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در ایران نظریه‌های کاربردی اقتصاد سال ۷
بهار ۱۳۹۹
شماره ۱
نابرابری درآمد
۱۱ محمد مهدی زارع شحنه
زهرا نصراللهی
حجت پارسا
۱۳۹۹ اثر نابرابری جنسیتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نظریه‌های کاربردی اقتصاد سال ۷
بهار ۱۳۹۹
شماره ۱
نابرابری جنسیتی
۱۲ ابراهیم زارع
مهرزاد ابراهیمی
عباس امینی فرد
هاشم زارع
۱۳۹۹ اثرات آستانه­ای اندازه دولت بر نابرابری شادی در اقتصاد ایران مدل‌سازی اقتصادی سال ۱۴
زمستان ۱۳۹۹
شماره ۴(پیاپی ۵۲)
رفاه اجتماعی
۱۳ سیدروح‌اله احمدی حاجی آبادی ۱۳۹۹  ارزیابی وجود رابطه همگرایی و علیت بین پدیده مالی سازی و نابرابری درآمدی در ایران: رهیافت آزمون کرانه ها و آزمون تودا-یاماموتو مطالعات اقتصادی کاربردی ایران : بهار ۱۳۹۹ , دوره  ۹ , شماره  ۳۳ نابرابری درآمد
۱۴ برزو زهره‌وند
اکبر خدابخشی
۱۳۹۹ بررسی اثر نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی بر تراز حساب جاری؛ یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR) با کاربردی برای ایران پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۴
تابستان ۱۳۹۹
شماره ۵
نابرابری درآمد
۱۵ غلامرضا زمردیان
مسعود کریمخانی
محمدرضا رادفر
۱۳۹۹  بررسی اثرات متقابل نابرابری درآمد، اشتغال و رشد اقتصادی دانش سرمایه گذاری : بهار ۱۳۹۹ , دوره  ۹ , شماره  ۳۳ نابرابری درآمد
۱۶ معصومه پورمحسن
وحید خوش‌روش
مرضیه مسجودی
صدیقه پاک‌سرشت
سمیرا خیاط
۱۳۹۹  بررسی ارتباط نابرابری اجتماعی و اقتصادی با وضعیت سلامت زنان شاغل سلامت و بهداشت اردبیل بهار ۱۳۹۹ , دوره  ۱۱ , شماره  ۱ نابرابری اجتماعی/ اقتصادی
۱۷ مرضیه احمدی
علی فلاحتی
سهراب دل‌انگیزان
۱۳۹۹  بررسی پویای انتقال نابرابری منطقه ای در ایران (مطالعه موردی: استان های ایران) اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی) بهار ۱۳۹۹ , دوره  ۱۷ , شماره  ۱ نابرابری منطقه ای
۱۸ رویا آل عمران
عاطفه سرکش
۱۳۹۹ بررسی تأثیرپذیری نابرابری درآمد از مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان در کشور ایران از منظر عدالت اسلامی اقتصاد اسلامی زمستان ۱۳۹۹
شماره ۸۰
نابرابری درآمد
۱۹ محمداساعیل ریاحی
سیمین ابوحمزه
۱۳۹۹ بررسی جامعه شناختی اثرات مواجهه با کلیشه های جنسیتی بر موقعیت نابرابر زنان در خانواده (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران) جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی دوره ۷
پاییز و زمستان ۱۳۹۹
شماره ۱۶
نابرابری جنسیتی
۲۰ سمانه ایروانی
محمود دانشورکاخکی
محمد قربانی
علیرضا کرباسی
۱۳۹۹  بررسی وضعیت نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور با تأکید بر نقش درآمدهای غیرکشاورزی روستا و توسعه تابستان ۱۳۹۹ , دوره  ۲۳ , شماره  ۲ (۹۰ پیاپی) نابرابری درآمد
۲۱ توحید قاسم‌نژاد
یوسف محمدزاده
علی رضازاده
۱۳۹۹  تاثیر اندازه دولت بر رابطه بین اقتصاد سایه و نابرابری درآمد در ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (STR) تحقیقات اقتصادی بهار ۱۳۹۹ , دوره  ۵۵ , شماره  ۱ نابرابری درآمد
۲۲ محمد غفاری فرد
هادی میرزایی
۱۳۹۹ تأثیر انفاق بر توزیع درآمد در استان­های مختلف ایران (رویکرد داده­های تابلویی) مدل‌سازی اقتصادی سال ۱۴
پاییز ۱۳۹۹
شماره ۳ پیاپی ۵۱)
نابرابری درآمد
۲۳ زینب مریدی
شهرام فتاحی
کیومرث سهیلی
۱۳۹۹ تاثیر توسعه بازار سهام بر دهک های بالا و پایین درآمدی راهبرد مدیریت مالی سال ۸
بهار ۱۳۹۹
شماره ۲۸
نابرابری درآمد
۲۴ پروانه کمالی دهکردی
فرشته عبداللهی
عبدالخالق غبیشاوی
۱۳۹۹ تأثیر دین داری بر نابرابری درآمد و اندازه دولت در ایران اقتصاد اسلامی سال ۲۰
بهار ۱۳۹۹
شماره ۷۷
نابرابری درآمد
۲۵ علیرضا کازرونی
حسین اصغرپور
سیروان طیبی
۱۳۹۹ تأثیر رشد کند اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد: با تأکید بر فرضیه توماس پیکتی پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار سال ۲۰
بهار ۱۳۹۹
شماره ۱
نابرابری درآمد
۲۶ مریم لشکری زاده
یزدان نقدی
سهیلا کاغذیان
۱۳۹۹  تاثیر سرمایه اجتماعی بر نابرابری درآمدی در استان های ایران مطالعات توسعه اجتماعی ایران : بهار ۱۳۹۹ , دوره  ۱۲ , شماره  ۲ نابرابری درآمد

سرمایه اجتماعی

۲۷ محمدمهدی زارع شحنه
زهرا نصرالهی
حجت پارسا
۱۳۹۹ تأثیر شوک های پولی، مالی و نفتی بر نابرابری جنسیتی در چارچوب یک الگوی نیوکینزی در ایران پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۱
زمستان ۱۳۹۹
شماره ۴۱
نابرابری جنسیتی
۲۸ الناز تدین
رسول حیدری
محسن شاطریان
۱۳۹۹ تأثیر نابرابری‌های اجتماعی در کیفیت فضای سبز. نمونه موردی: شهر کاشان آمایش جغرافیایی فضا زمستان ۱۳۹۹ – شماره ۳۸ نابرابری اجتماعی
۲۹ مجتبی اصفهانی
غلامرضا محتشمی برزداران
محمد امینی
۱۳۹۹ تبدیل زمان کل آزمون در سنجش نابرابری درآمد مدلسازی اقتصادسنجی : زمستان ۱۳۹۹ , دوره  ۵ , شماره  ۴ (۱۹ پیاپی) نابرابری درآمد
۳۰ مهدی نجاری
محمد حسنی
۱۳۹۹ تبیین نابرابری جغرافیایی فرصت­های دسترسی به آموزش عالی و ارائه مدل به منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی(مطالعه موردی: شهرستان­های استان آذربایجان غربی ) پژوهش‌های جغرافیای انسانی دوره ۵۲
بهار ۱۳۹۹
شماره ۱(پیاپی ۱۱۱)
نابرابری آموزشی
۳۱ محمد احمدی
علی اکبر شمسی پور
۱۳۹۹ تحلیل توزیع خدمات عمومی با رویکرد عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر بجنورد) پژوهش‌های جغرافیایی برنامه‌ریزی شهری دور ه۸
بهار ۱۳۹۹
شماره ۱
نابرابری فضایی
۳۲ علی سرخوش‌سرا
خدیجه نصرالهی
کریم آذربایجانی
رسول بخشی دستجردی
۱۳۹۹ تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی ایران در چارچوب دیدگاه­های توماس پیکتی: رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۰
تابستان ۱۳۹۹
شماره ۳۹
نابرابری درآمدی
۳۳ سعید زنگنه شهرکی
علی حسینی
مهدی زنگنه شهرکی
محمد غفاری زاده
مجید فولادیان
۱۳۹۹ تحلیل نابرابری های توزیع فضایی و جمعیتی مددجویان در مشهد آمایش سرزمین دوره ۱۶
بهار و تابستان ۱۳۹۹
شماره ۱(پیاپی ۲۲)
نابرابری فضایی
۳۴ سعید زنگنه شهرکی
مهدی زنگنه شهرکی
محمد غفارزاده
مجید فولادیان
علی حسینی
۱۳۹۹ تحلیل نابرابری‌های توزیع فضایی و جمعیتی مددجویان در مشهد آمایش سرزمین بهار و تابستان ۱۳۹۹ – شماره ۲۲ نابرابری فضایی
۳۵ زهره رفیعی بلداجی
وحید قاسمی
مقصود فراستخواه
سیدعلی هاشمیان فر
۱۳۹۹ تحلیل نقش میانجی گری قشربندی آموزش عالی در بازتولید نابرابری های اجتماعی در بازار کار جامعه شناسی کاربردی سال ۳۰
زمستان۱۳۹۹
شماره ۴(پیاپی ۸۰)
نابرابری اجتماعی

/نابرابری آموزشی

۳۶ سهراب امیریان
شهرام سلامتی گبلو
۱۳۹۹ تحلیل وضعیت شاخص­های نابرابری جنسیتی در کشورهای خاورمیانه با استفاده از تکنیک کوپراس برنامه‌ریزی منطقه‌ای سال ۱۰
زمستان ۱۳۹۹
شماره ۴۰
نابرابری جنسیتی
۳۷ مریم سیدحاتمی
نسرین مصفا
۱۳۹۹ تعهد دولت ها بر ایجاد برابری جنسیتی در آموزش مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰
زمستان ۱۳۹۹
شماره ۴
نابرابری جنسیتی
۳۸ محمدحسن وکیلی زاچ
عباس علوی راد
جلیل توتونچی
محمدعلی دهقان تفتی
۱۳۹۹ توسعه بانکی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و نابرابری درآمدی (مطالعه موردی استان های ایران) نظریه‌های کاربردی اقتصاد سال ۷
زمستان ۱۳۹۹
شماره ۴
نابرابری درآمد
۳۹ شهریور روستایی
هادی حکیمی
شیوا علیزاده
۱۳۹۹ سنجش عدالت فضایی شاخص های کمی و کیفی مسکن در حوزه های شهری ( مطالعه موردی: شهر ارومیه) پژوهش‌های جغرافیای انسانی دوره ۵۲
پاییز ۱۳۹۹
شماره ۳(پیاپی ۱۱۳
نابرابری فضایی
۴۰ حسین دانش‌مهر
کمال خالق‌پناه
سهیلا زندی سرابسوره
۱۳۹۹  طرد از میدان آموزش و بازتولید نابرابری جنسیتی: تحلیل روایت زنان روستاهای شهرستان دهگلان زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) بهار ۱۳۹۹ , دوره  ۱۸ , شماره  ۱ نابرابری جنسیتی

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهسوالاتتماسارتباط با ما