• آدرس:تهران – میدان انقلاب – ابتدای کارگر شمالی – خیابان ادوارد براون- پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی – طبقه دوم – مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
  • شماره تماس:۰۲۱۶۶۹۵۷۷۴۸-۰۲۱۶۶۹۵۷۷۴۹
  • ایمیل:info[at]iran-bssc.ir
  • آدرس سایت:https://iran-bssc.ir
خانهسوالاتتماسارتباط با ما