تجارب جهانی ارزیابی تاثیر برابری

«ارزیابی اثر برابری» (Equality Impact Assessment) اصطلاح رایج و شناخته‌شده‌ای در نظام سیاستگذاری بسیاری از کشورهای جهان است.

در برخی کشورها، نهادهای مشخص (کمیسیون، کمیته، اداره و …) در ساختار و بدنۀ حاکمیتی برای سنجش و رهگیری ارزیابی اثر برابری تمهید شده است.

در دیگر کشورها، دستورالعمل‌هایی توسط نهادها و وزارتخانه‌های متکفل امور اجتماعی برای ارزیابی اثر برابری تدوین شده که دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت این دستورالعمل‌ها در سیاستگذاری‌های خود هستند.

در بخش حاضر مروری اجمالی بر برخی تجارب از این دست خواهد شد.

مروری بر کاربرد ارزیابی اثر برابری در بخش دولتی

این متن مروری (انتقادی) بر کاربرد ارزیابی اثر برابری (EIA) در بخش دولتی ولز داشته است. در مرور مختصری که بر تاریخچۀ استفاده از EIA شده است، توضیح داده شده که ارزیابی اثر ابتدا در دهۀ ۱۹۶۰ و با ارزیابی اثرات محیط‌زیستی سیاست‌گذاری‌ها مطرح شد که هدف از آن‌ها شناسایی پیامدهای ناخواستۀ سیاست‌ها برای محیط‌زیست (مانند آلودگی خاک) بود، پس از آن و به مرور توجهات به این جلب شد که نه تنها محیط‌زیست بلکه گروه‌های مختلف اجتماعی (زنان، فقرا، سالمندان، معلولان، مهاجران و …) نیز می‌توانند آماج پیامدهای ناخواستۀ سیاست‌های مختلف دولتی باشند. بدین‌ترتیب بود که ارزیابی اثر برابری ... مطالعه بیشتر

تحقق‌بخشیدن برابری:‌ دیدگاه‌های کارگزاران حوزه برابری درباره اثربخش‌ترین مسئولیت‌های مرتبط با برابری

متن حاضر مبتنی‌بر نتایج مصاحبه‌هایی است که با کارگزاران حوزه برابری در بخش‌ها و سازمان‌های مختلف، درباره تغییرات ناشی از مسئو‌لیت‌های مربوط به برابری و ارزیابی اثر برابری در سازمان آن‌ها، صورت گرفته و نمونه‌هایی از این تغییرات را تشریح کرده است. برای مثال، در بخشی از متن می‌خوانیم که مرکز خدمات پلیس متروپولیتن بر اساس نتایج ارزیابی صورت‌گرفته از خدمات مرکز، توانست موانع اشتغال زنان را شناسایی کرده و از میان بردارد و تعداد بیشتری از زنان را به استخدام درآورد. در نمونه‌ای دیگر، مرکز خدمات اعطای مجوز تاکسی‌رانی در شورای بریستول با ارزیابی اثر نژادی خدمات خود، دریافت ... مطالعه بیشتر

ارزیابی تأثیر سیاست‌ها بر فقر: یک فرآیند ارزیابی در راستای کاهش فقر

این مقاله به تاریخ ارزیابی تأثیر سیاست‌ها بر فقر در ایرلند، بنیان‌های قانونی، تحولات، دستاوردها و کاستی‌های آن می‌پردازد و خلاصه‌ای از بررسی‌های نهادها و افراد مختلف درباره «فرآیند ارزیابی اثر فقر» در ایرلند ارائه می‌دهد. نویسنده مقاله به نقل از یکی از این بررسی‌های صورت‌گرفته در سال ۲۰۰۶ اشاره می‌کند که ارزیابی تأثیر فقر در ایرلند باعث شده است که در فرآیند تدوین و اجرای سیاست‌ها، نسبت به هدف فقرزدایی «حساسیت» بیشتری ایجاد شود و همچنین مقامات دولتی نسبت به موضوعات فقرزدایی و فراگیری اجتماعی آگاهی بیشتری بیابند. با این‌حال، این ارزیابی‌ها بیشتر در مورد سیاست‌هایی که مستقیما به ... مطالعه بیشتر

برنامه حمل‌ونقل محلی نورفک: ارزیابی تأثیر برابری

متن حاضر نمونه‌ای از یک ارزیابی اثر برابری تکمیل‌شده است که تأثیر «برنامه حمل‌ونقل محلی شهرستان نورفک» را بر گروه‌های مختلف ارزیابی می‌کند. این برنامه در واقع مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در برمی‌گیرد که هر کدام از آن‌ها نحوه برخورد شورای شهرستان نورفک با بخش خاصی از مسائل مرتبط با حمل‌ونقل را تعیین می‌کنند. ارزیابی صورت‌گرفته به‌طور کلی حاکی از تأثیرات مثبت برنامه بر گروه‌های مختلف است، اما نتایج ارزیابی نشان می‌دهند که برخی از سیاست‌های پیشنهادی این برنامه ممکن است اثری منفی بر گروه‌های معین داشته باشند. برای مثال بنابه این ارزیابی، سیاست پیشنهادی شماره ۲۲، یعنی «به‌کارگیری فناوری‌های ... مطالعه بیشتر

ارزیابی اثر منطقه‌ای سیاست‌ها

دولت ایالتی جنوب استرالیا از طریق سیاست ارزیابی اثر منطقه‌ای، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران را ملزم می‌سازد که پیش از اجرای هر تصمیمی که تأثیر قابل‌توجهی بر یک یا چند اجتماع منطقه‌ای دارد، از جمله تغییر در خدمات یا ابلاغ خدمات جدید، اثر منطقه‌ای آن سیاست را ارزیابی کرده و یک گزارش ارزیابی اثر منطقه‌ای تهیه کنند. به واسطه این ارزیابی می‌توان ویژگی‌ها، شرایط و نیازهای منطقه‌ای و تفاوت‌های بین مناطق مختلف را شناسایی و میزان تأثیرپذیری هر منطقه بر اساس جمعیت آن و وسعت منطقه متأثرشده را تعیین کرد. ارزیابی اثر منطقه‌ای دارای سه اصل اساسی است: مشاوره با ذی‌نفعان ... مطالعه بیشتر

ارزیابی تأثیر سیاست‌ها بر مناطق روستایی

ارزیابی تأثیر سیاست‌ها بر مناطق روستایی، توعی ارزیابی است که به منظور فهم تأثیر سیاست‌های دولت بر مناطق روستایی و کسب اطمینان از عادلانه بودن نتایج سیاست‌ها در این مناطق، انجام می‌شود. در واقع، هدف از این ارزیابی یافتن بهترین روش‌های اجرای سیاست‌ها در مناطق روستایی است. این ارزیابی بایستی در مراحل اولیه تدوین سیاست آغاز شود و در طول تکامل سیاست تداوم داشته باشد. ارزیابی تأثیر سیاست‌ها بر مناطق روستایی دارای ۴ مرحله است که هر یک از این مراحل با یک پرسش مشخص می‌شوند: ‌ مراحل اجرای ارزیابی در مرحله نخست، سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران بایستی تأثیرات احتمالی یک ... مطالعه بیشتر

ارزیابی اثرات برنامۀ «توسعۀ محلی منطقۀ مید اولست» بر نیازهای مناطق روستایی

در برنامۀ توسعۀ محلی منطقۀ مید اولست، چارچوب توسعۀ مید اولستر تا سال ۲۰۳۰ تعریف شده است. اهداف برنامه ایجاد ۸۵۰۰ شغل جدید و ساخت ۱۱۰۰۰ مسکن است که بناست زمینه‌ساز توسعۀ پایدار و رشد اقتصادی این منطقه شوند.  نواحی اصلی مورد نظر این برنامه سه شهر دانگانن، کوکستاون و مرافلت هستند، اما از آن‌جایی که ۷۰ درصد جمعیت مید اولستر در نواحی روستایی زندگی می‌کنند، توجه ویژه‌ای به ایجاد فرصت‌های توسعه‌ای مناسب در این نواحی شده است. در ارزیابی‌ای که پیش از اجرای این برنامه صورت گرفته است، با استفاده از مقالات مبتنی‌بر شواهد، بررسی‌های سیاستی و گفت‌وگوی مستقیم ... مطالعه بیشتر

ارزیابی تأثیر فقر: طرح بازنگری در سیاست پرداخت مزایا به خانوارهای تک‌والد (ایرلند)

برنامه پرداخت مزایا به خانوارهای تک‌والد، برنامه‌ای است که ذیل آن به زنان و مردان زیر ۶۶ سالی که بدون حمایت یک شریک زندگی، از فرزندان خود نگه‌داری می‌کنند. مزایایی پرداخت می‌شود. پس از اجرای این برنامه ارزیابی تدوین‌کنندگان چنین بود که این برنامه تفاوت‌های افراد دریافت‌کننده مزایا را به لحاظ سن، مسیری که به تک‌والد شدن آن‌ها انجامیده است و تجارب و پس‌زمینه شغلی و تحصیلی آن‌ها به رسمیت نمی‌شناسد. در همین راستا، طرحی برای بازنگری در این برنامه تدوین شده و از جهت تأثیر آن بر فقر مورد ارزیابی قرار گرفت. طرح جدید شرط تک‌والد بودن برای دریافت ... مطالعه بیشتر

ارزیابی تأثیر معلولیت

ارزیابی تأثیر معلولیت عبارت است از فرآیند ارزیابی سیاست‌های موجود یا پیشنهادی در ارتباط با پیامدهای آن‌ها برای برابری در حوزه معلولیت. ارزیابی تأثیر معلولیت فرصتی را فراهم می‌کند تا سیاست‌ها یا برنامه‌ها از نو طراحی شوند یا رویکردی که نسبت به اجرای آن‌ها اتخاذ شده، تغییر یابد و بنابراین بیشتر می‌تواند به برآورده‌شدن نیازهای گروه هدف کمک کند. ارزیابی تأثیر معلولیت یک فعالیت درون‌سازمانی است که بایستی توسط کارکنانی که طرح را تدوین کرده‌اند انجام شود. با این‌حال گاه ممکن است از پشتیبانی عاملین بیرون از سازمان، از جمله متخصصین این حوزه یا سازمان‌هایی که از افراد دارای معلولیت ... مطالعه بیشتر

ارزیابی تأثیر فقر: طرح مزایای رفاهی تکمیلی (ایرلند)

طرح مزایای رفاهی تکمیلی برنامه‌ای است برای پرداخت مزایا به افرادی که از وسع کافی برای تأمین نیازهای خود یا نیازهای افراد تحت تکفل خود برخوردار نیستند. اهداف این طرح عبارت‌اند از: ارائه حداقل درآمد استاندارد به کسانی که قادر به برآورده ساختن نیازهای اساسی خود نیستند؛ ارائه حمایت درآمدی در قالب مزایای تکمیلی هفتگی/ماهانه برای افرادی که دارای نیازهای خاصی هستند و قادر به برآورده‌ساختن آن‌ها از طریق حداقل درآمد استاندارد نیستند. حمایت مالی از افرادی که برای دوره‌ای کوتاه دارای نیازی اضطراری هستند و قادر به برآورده‌ساختن آن‌ها از طریق حداقل درآمد استاندارد نیستند. این طرح گروه‌های مختلفی ... مطالعه بیشتر

راهنمای ارزیابی تأثیر فقر و نابرابری

ارزیابی تأثیر فقر فرآیندی است که نهادهای ملی و محلی در مراحل طراحی، اجرا و بازنگری یک سیاست یا برنامه طی می‌کنند تا تأثیر احتمالی آن سیاست یا برنامه را بر فقر و نابرابری‌هایی که ممکن است به فقر بینجامند، ارزیابی کنند. در انجام این ارزیابی باید توجه داشت که اگرچه ناکافی بودن درآمد یکی از جنبه‌‌های اصلی فقر است، اما هنگام تدوین سیاست‌های معطوف به فقرزدایی بایستی علاه‌بر آن عوامل دیگری چون اشتغال، آموزش، بهداشت و سلامت، مسکن را نیز مورد توجه قرار داد. ارزیابی تأثیر فقر را نباید به زمان پس از تصمیم‌گیری موکول کرد بلکه این ارزیابی ... مطالعه بیشتر
Placeholder

کمیته برابری و حقوق بشر بریتانیا

کمیته برابری و حقوق بشر بریتانیا یک نهاد در سطح ملی است که از سال ۲۰۰۷ آغاز به کار کرده است. این نهاد به عنوان یک نهاد دولتی خارج از وزارت‌خانه ذیل قانون برابری سال ۲۰۰۶ تأسیس شد. این کمیته مسئول ترویج و اجرای قوانین برابری و ضدتبعیض در انگلستان، اسکاتلند و ولز است و مسئولیت‌های سه نهاد پیشین کمیتۀ برابری نژادی، کمیته فرصت‌های برابر و کمیته حقوق افراد دارای معلولیت به این کمیته را عهده‌دار شده است. به‌علاوه، مسئولیت‌های مربوط به سایر جوانب قوانین برابری از جمله سن و مذهب به این کمیته محول شده است. این کمیته مجزا ... مطالعه بیشتر

قانون برابری ۲۰۱۰

«قانون برابری ۲۰۱۰»[۱] در ۶ آوریل ۲۰۱۰ و در طول دوران نخست‌وزیری گوردون براون، به‌وسیله پارلمان بریتانیا تصویب شد. پیش از آن، قوانین و مقررات متعددی وجود داشتند که بنیان قانون ضدتبعیض در انگلستان، اسکاتلند، ولز و در برخی بخش‌های ایرلند شمالی را تشکیل می‌دادند. این قوانین و مقررات متعدد و پراکنده عبارت بودند از «قانون دستمزد برابر ۱۹۷۰»[۲]، «قانون ضدتبعیض جنسیتی ۱۹۷۵»[۳]، «قانون روابط نژادی ۱۹۷۶»[۴]، «قانون ضدتبعیض نسبت به معلولین ۱۹۹۵»[۵] و سه سند قانونی عمده دیگر که از تبعیض‌های شغلی و حرفه‌ای در زمینه مذهب یا عقاید (۲۰۰۳)، گرایش جنسی (۲۰۰۳) و سن (۲۰۰۶) جلوگیری می‌کردند. اصلی‌‌ترین ... مطالعه بیشتر

قوانین ضد تبعیض

قانون ضدتبعیض به قانونی گفته می‌شود که به منظور جلوگیری از تبعیض علیه برخی گروه‌های خاص تدوین شده است: این گروه‌ها به طور معمول گروه‌ها یا طبقات تحت حفاظت نامیده می‌شوند. قوانین ضدتبعیض در حوزه‌های قضایی مختلف، بسته به نوع تبعیض‌هایی که منع می‌شوند و نیز بر اساس گروه‌هایی که در قانون به عنوان گروه‌های تحت حفاظت مشخص شده‌اند، از یک‌دیگر متفاوت هستند. این نوع قوانین معمولا برای جلوگیری از تبعیض در حوزه اشتغال، مسکن، آموزش و سایر عرصه‌های حیات اجتماعی مانند تسهیلات و امکانات عمومی طراحی شده‌اند. قانون ضدتبعیض ممکن است از گروه‌های مختلف بر اساس جنسیت، سن، نژاد، ... مطالعه بیشتر

ارزیابی تاثیر برابری-نتایج: لایحه شرکت جنوب اسکاتلند

این متن، یک مثال تجربی از بیان نتایج یک ارزیابی تاثیر برابری است که درباره بخشی از کشور اسکاتلند یعنی جنوب این کشور صورت گرفته است. به طور مشخص، متن به لایحه‌ای می‌پردازد که از درون آن شرکت جنوب اسکاتلند تاسیس شده است. شرکت جنوب اسکاتلند به طور مختصر، وظیفه ایجاد رشد فراگیر در منطقه جنوب اسکاتلند را برعهده دارد. حالا این متن می‌خواهد ببیند اولا سیاستهای اجراشده در جنوب اسکاتلند(تا قبل از تاسیس شرکت جنوب اسکاتلند) چه تاثیرات مثبت یا منفی‌ای داشته است. ثانیا آیا تاسیس این شرکت جنوب اسکاتلند توانسته است برابری را برای گروههای هدف افزایش دهد ... مطالعه بیشتر

ارزیابی تاثیر برابری برنامه محلی برای نورویچ بزرگ

این متن مفصل، یک نمونه تجربی است از اجرای یک ارزیابی سیاست برابری درباره منطقه نورویچ بزرگ در کشور انگلستان. هدف آن است که سیاستهای مختلفی را که در کل منطقه نورویچ تحت عنوان «برنامه محلی برای نورویچ بزرگ» (GNLP) صورت گرفته است، به لحاظ تاثیر مثبت و منفی آن روی گروههای هدف موردحمایت (سن، معلولیت، محروم اجتماعی- اقتصادی، نژاد و غیره) در حوزه‌های مختلف توسعه (آموزش، مسکن، حمل و نقل و غیره) بسنجد. متن دو مرحله اصلی را برای اجرای این تاثیر برابری مهم می‌شمارد: مرحله دورنماسازی که بدوا به این جمع‌بندی می‌رسد که این سیاست روی چه خصایص ... مطالعه بیشتر

راهنمای به‌کارگیری ارزیابی‌های تاثیر برابری (مبتنی قانون برابری ۲۰۱۰ انگلستان)

این متن یک الگوی شسته و رفته از اجرای ارزیابی تاثیر برابری روی گروههای در معرض نابرابری و تبعیض و محرومیت اجتماعی فراهم می‌کند. به عبارت دیگر قالبی را ارائه می‌کند که بر اساس آن دریابیم که یک سیاستگذاری تا چه میزان تاثیر مثبت یا تاثیر منفی روی گروههای مختلف تحت حمایت می‌گذارد. در این مسیر تکمیل یک ارزیابی تاثیر برابری، چهار فاز اصلی را به ترتیب مطرح می‌کند: ترسیم افق دید، به‌کارگیری، تایید و مستندسازی ارزیابی تاثیر برابری. در فاز نخست، برای ترسیم افق دید یک ارزیابی تاثیر برابری توجه به اینکه این ارزیابی درباره یک سیاستِ در حال ... مطالعه بیشتر

راهنمای ارزیابی تأثیر برابری (کمیسیون برابری و حقوق بشر در دولت بریتانیا)

این راهنما توسط کمیسیون برابری و حقوق بشر در دولت بریتانیا و در نوامبر ۲۰۰۹ تدوین شده است. در اینجا به صورت گام به گام و با استفاده از مثال‌هایی از پیاده‌سازی ارزیابی تأثیر برابری، مراحل اجرای EIA شرح داده می‌شود تا کسانی‌که در بخش عمومی یا بخش خصوصی، در سازمانی بزرگ یا کوچک، موظفند وظایف قانونی این کشور برای گسترش برابری در حوزه‌های نژاد، جنسیت و معلولیت را محقق سازند، به‌راحتی بتوانند EIA را در فرایندهای سیاست‌گذاری و بازبینی آن دسته از سیاست‌هایشان که با موضوع برابری مرتبط هستند، بگنجانند. EIA صرفاً به تشخیص تبعیض یا تأثیرات نامطلوب خلاصه ... مطالعه بیشتر

ارزیابی تأثیر برابری سیاست اعتبار همگانی (وزارت کار و بازنشستگی بریتانیا)

این متن به ارزیابی تأثیر طرح اعتبار همگانی در لایحه اصلاحات رفاهی سال۲۰۱۱، بر گروه‌های مختلف (بر اساس معلولیت، جنسیت و سن) از منظر برابری می‌پردازد. اعتبار همگانی نوعی اعتبار یکپارچه برای حمایت از کودکان و افراد در سن اشتغال پیش از رسیدن آن‌ها به سن بازنشستگی است. در واقع هدف از اجرای این طرح از بین‌بردن موانع نهادی اشتغال و تشویق افراد به کار کردن به جای استفاده صرف از مزایای رفاهی می‌باشد. در این ارزیابی تأثیر طرح بر مشوق‌های اشتغال با استفاده از دو معیار سنجیده شده است: نرخ مشارکت مالیاتی (نسبتی از درآمدهای فرد که در صورت ... مطالعه بیشتر

مقدمه‌ای بر ارزیابی تأثیر برابری (شبکه نهادهای برابری در اروپا)

این متن به چیستی ارزیابی تأثیر برابری، ضرورت و اهداف آن می‌پردازد. بنا به تعریف این متن، ارزیابی تأثیر برابری ابزاری است که می‌توان به واسطه آن سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌ها را از جهت برخورد برابر آن‌ها با گروه‌های متفاوت (به لحاظ سن، جنسیت، معلولیت، نژاد و مذهب) مورد ارزیابی قرار داد. این ارزیابی نوعی فرآیند مشارکتی است که گروه‌های دارای تجربه نابرابری در آن دخیل هستند و از طرفی نیز بایستی بخشی یکپارچه از فرآیند سیاست‌گذاری باشد. در اینجا، آنچه از برابری منظور می‌شود شامل سه مولفه بازتوزیع (برابری در دسترسی به مشاغل، درآمد و کالاهای عمومی مانند آموزش، ... مطالعه بیشتر
خانهسوالاتتماسارتباط با ما