پیوست عدالت چیست

دربارۀ پایگاه «پیوست عدالت»

علی‌رغم محوریت گفتمان عدالت‌ورزی در نظام جمهوری اسلامی، به سبب عدم طراحی سیستماتیک شیوه‌هایی برای ارزیابی تحقق عدالت در تمامی برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های کلان، میانه و خرد اجزای مختلف حکومت، این آرمان تحقق مطلوب نیافته و در برخی دوره‌ها شاهد تشدید تبعیض‌ها، بی‌عدالتی‌ها و شکاف‌های طبقاتی در جامعه بوده‌ایم. امام خمینی (ره) بیانات مفصلی در مورد عدالت اجتماعی، توزیع ثروت‌ها و رفاه عمومی دارند و در دهۀ اول تاسیس نظام جمهوری اسلامی مکرراً مسئولان را به طراحی برنامه‌هایی برای کاهش شکاف بین فقیر و غنی، اجرای عدالت اجتماعی بین اقوام و اقلیت‌ها، محرومیت‌زدایی از روستاها، کوشش برای رفاه طبقات محروم، ... مطالعه بیشتر
خانهسوالاتتماسارتباط با ما