نابرابری در سلامت و درمان

شناسایی مکانیزم ممیزی عدالت در نظام سلامت در کشور انگلستان و ارائه الگو برای کشور ایران

۱. هدف کلی این طرح : شناسایی مکانیزم ممیزی عدالت در نظام سلامت در کشور انگلستان و ارائه الگو برای کشور ایران ۲. اهداف اختصاصی : ۱. شناسایی محورهای ممیزی عدالت در بنیادهای مراقبت های اولیه نظام سلامت کشور انگلستان ۲. شناسایی اهداف ممیزی عدالت در نظام سلامت کشور انگلستان ۳. شناسایی مراحل ممیزی عدالت در نظام سلامت کشور انگلستان ۴. بررسی شاخص های مورد استفاده جهت ممیزی عدالت در نظام سلامت در کشور انگلستان ۵. شناسایی الگوی خود ارزیابی کشور انگلستان جهت ممیزی عدالت در نظام سلامت ۶. شناسایی وضعیت فعلی نظام سلامت در کشور ایران از نظر ممیزی ... مطالعه بیشتر

تعیین وضعیت عدالت در سلامت استان قزوین

عدالت در سلامت، یکی از محورهای اصلی توسعه سلامت، را می توان از منظر های عدالت توزیعی، عدالت در دسترسی فیزیکی، عدالت مالی و هزینه های کمرشکن بررسی نمود. این طرح به منظور تعیین تعداد تسهیلات و تعداد نیروی انسانی بهداشتی و درمانی به نسبت جمعیت و تعیین ضریب G در توزیع آنها؛ تعیین OOP و IFFC و تعیین در صد افرادی که با CHE مواجه شده اند، در استان قزوین طراحی و اجرا شده است. سه فاز مرور مطالعات پیشین، بررسی های میدانی و گردآوری اطلاعات از منابع رسمی دولتی و تارنماها، و تحلیل اقتصادی انجام گردید. برای بررسی ... مطالعه بیشتر

دیدگاه ذینفعان درخصوص عدالت درسلامت وشاخص های ۵۲گانه آن درایران درسال۱۳۹۰

عدالت در سلامت به مفهوم عدم وجود نابرا بری های سیستماتیک در سلامت (یا در عوامل عمده تعیین کننده های اجتماعی سلامت) بین گروه های مختلف اجتماعی با سطوح مختلف از نظرثروت، قدرت، و یا اعتبارمی باشد. درهربرنامه وسیاست گذاری باید به بحث عدالت درسلامت توجه کرد.بسیاری ازسیاست گذاران وذینفعان اطلاعات کافی دراین خصوص ندارندونمی توانند تصمیمات خودرامنطبق وهماهنگ با کاهش بی عدالتی ونابرابری درسلامت نمایندویاقادربه ارزشیابی برنامه ها وسیاست هادرجهت کاهش نابرابری باشند. برای برنامه ریزی مناسب نیازبه شواهدکافی برای سنجش عدالت درسلامت داریم به همین دلیل اندازه گیری و پایش این نابرابری ها ضروری است. سنجش عدالت در ... مطالعه بیشتر

مطالعه مبتنی بر جمعیت عدالت در حوزه تامین مالی و نابرابری در حوزه های دسترسی و بهره مندی از خدمات مراقبت سلامت در شهر تهران: سال۱۳۹۰

جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در راستای پی ریزی الگوی توسعه عادلانه اجتماعی-اقتصادی و تحقق اصلاحاتی همه جانبه در تمام عرصه های سیاست های اجرایی و مدیریتی کشور همت گمارده است. این اصلاحات که در واقع متاثر از اندیشه های غنی اسلامی و اهداف انسان دوستانه و مردم گرایانه بود، توجه محرومان و مستضعفان را در دستور کار خود قرار داد، ارتقای شرایط زندگی مردم را هدف گذاری نمود و در نهایت منجر به بهبود چشم گیری در شرایط اجتماعی کشور گردید. از آنجا که یکی از عمده ترین اهداف این انقلاب به عنوان پرچمدار عدالت، اجرای قسط ... مطالعه بیشتر

بررسی عدالت مالی در بهره مندی از خدمات تشخیصی درمانی در بیماران بستری قلب و عروق شهر اصفهان در سال ۱۳۹۱

الف)هدف کلی طرح: تعیین عدالت مالی در بهره مندی از خدمات تشخیصی درمانی در بیماران بستری قلب و عروق شهر اصفهان در سال ۱۳۹۱ ب)اهداف اختصاصی(: • تعیین توزیع فراوانی طبقه اقتصادی اجتماعی بیماران بستری قلب و عروق • تعیین روند عدالت افقی در امور مالی در بیماران بستری قلب و عروق • تعیین روند عدالت عمودی در امور مالی در بیماران بستری قلب و عروق • تعیین میانگین مقدار پرداخت مستقیم بیماران بستری قلب و عروق در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه به تفکیک نوع بیماری قلبی • تعیین میانگین مقدار پرداخت بیمه ها در خدمات درمانی بیماران بستری قلب ... مطالعه بیشتر

تاثیر تورم در بخش سلامت بر روی عدالت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (۱۳۸۹-۱۳۷۴)

بر اساس اجماعی که بین کارشناسان و متخصصین حوزه سلامت در سطح جهان به وجود آمده و در گزارش سلامت جهانی سال ۲۰۰۰ نیز منعکس شده است ، یکی از مهمترین اهداف برای یک نظام سلامت -که اهمیت ویژه ای در ارتقای سطح زندگی افراد دارند- عبارت است از: مشارکت عادلانه مردم در تامین هزینه های سلامت (۱). در دهه‌های اخیر، افزایش هزینه‌های خدمات پزشکی ناشی از توسعه و تکامل تکنولوژی از یک سو و افزایش سطح آگاهی و انتظارات بهداشتی افراد از سوی دیگر مشکلاتی را در زمینه تامین مالی هزینه‌های بهداشتی ـ درمانی برای افراد جامعه به وجود ... مطالعه بیشتر

بررسی عدالت در تامین منابع مالی بخش بهداشت و درمان، از طریق بودجه خانوار با استفاده از شاخص کاکوانی در طول سال های برنامه چهارم توسعه در ایران.

امروزه بهبود سلامتی افراد به ویژه افراد فقیر وکاهش نابرابری های سلامتی بین افراد فقیر و غنی به یکی ازمهمترین دغدغه دولت ها در زمینه سیاست های داخلی تبدیل گردیده است و سبب شده تا بر اساس شرایط خود جهت بهبود دسترسی به رویکرد های مختلفی از قبیل روش های تسهیم خطر، بخشودگی بخشی از پرداخت ها یا حتی کل پرداختها، تبعیض قیمت، تخصیص مناسب منابع عمومی کمیاب، حمایت و قانونمند ساختن بخش خصوصی در نظام سلامت، تخصیص یارانه های دولتی برای گروه های کم درامد، پوشش های بلند مدت و جامع بیمه درمان و .. روی آورند. اولین گام ... مطالعه بیشتر

سنجش عدالت در توزیع داروخانه های مناطق ۹ گانه شیرازبا رویکرد منحنی لورنز و ضریب جینی ۱۳۸۵-۱۳۹۰

یکی از ملزومات رسیدن به سلامت در جامعه دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی از جمله داروخانه ها می باشد. با توجه به اینکه شیراز یکی از کلان شهرهای کشور محسوب می شود و بار جمعیتی با اختلاف درآمدهای بسیاری را به دوش می کشد در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی عدالت در توزیع داروخانه های شهر شیرازبا هدف ایجاد زمینه ای مناسب برای عدالت در توزیع آنها بپردازیم.این مطالعه از نوع کاربردی و گذشته نگر می باشد که به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است.داده های این پژوهش با استفاده از نرم افزار Excel و stata ... مطالعه بیشتر

عدالت در تامین مالی مخارج سلامت در خانوارهای بیماران قلبی عروقی

قلبی عروقی و ناتوانی متعاقب آن علاوه بر هزینه‌های مستقیم پزشکی، تاثیر منفی قابل توجهی بر بهره‌وری، تولید و اقتصاد کشورها خواهد داشت. طبق پیش‌بینی‌ها، در طول سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۵، تولید از دست رفته بواسطه بیماری‌های قلبی عروقی در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط در حدود ۷۶/۳ تریلیون دلار خواهد بود. در سال ۲۰۰۵، هزینه‌های مستقیم پزشکی مربوط به بیماری‌های قلبی عروقی، ۱۷ درصد از کل مخارج سلامت امریکا را به خود اختصاص داده است (۴). بعد از گذشت ۵ سال، در سال‌ ۲۰۱۰ هزینه‌های مستقیم پزشکی مربوط به بیماری‌های قلبی عروقی ۲۷۳ میلیارد دلار و هزینه‌های ... مطالعه بیشتر

سنجش شاخص های عدالت در توزیع نیروی انسانی سلامت دهان و دندان و ارتباط آن با پیامدهای سلامت دهان در ایران

سلامت سایر ارگان های بدن به ویژه بیماری های قلبی عروقی رابطه مستقیم دارد و یکی از عوامل اصلی زایمان زودرس، سوء تغذیه در بیماران مسن و کاهش کیفیت زندگی ناشی از درد به شمار می رود. بیماری های دهان و دندان عامل ۵۶۵۲۱ واحد سالهای زندگی تعدیل شده با ناتوانی (DALY) در سال ۲۰۱۰ در ایران بوده است . بر اساس اهداف تعیین شده توسط WHO، بهبود شاخص های سلامت دهان باید در دستور کار نظام های سلامت قرار بگیرد. وضعیت سلامت دهان و دندان با عواملی همچون سطح فرهنگی – اجتماعی افراد، میزان دسترسی به خدمات دندانپزشکی، میزان ... مطالعه بیشتر

اندازه گیری عدالت در توزیع تخت های بستری تخصصی در کشور ایران

در این طرح جامعه مورد مطالعه ۳۲ استان کشور خواهند بود که طی آن داده های مربوط به تعداد تخت های بستری تخصصی در ۶۴ تخصص اصلی در بیمارستان های هر استان جمع آوری خواهد شد. برای محاسبه میزان عدالت در توزیع از شاخص های ضریب جینی و منحنی لورنز و برای مقایسه استان ها با یکدیگر، شاخص تایل محاسبه خواهد شد.   طرح پژوهشی سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور پژوهشگران: سمیه نوری حکمت، علی اکبر حق دوست، اسما صابرماهانی، رضا دهنویه محل اجرا: دانشگاه علوم پزشکی کرمان تاریخ تصویب: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ لینک منبع ... مطالعه بیشتر

بررسی عدالت در حوزه های دسترسی و بهره مندی از خدمات مراقبت سلامت در شهر کرج در سال ۱۳۹۶

انجام این مطالعه و فراهم آوری اطلاعات در زمینه تامین مالی،دسترسی و مصرف خدمات مراقبت سلامت می تواند به برنامه ریزان و سیاست گذاران حوزه سلامت کمک نماید تا اطلاعاتی ارزشمند در مورد تناسب بار مالی تحمیلی به خانوارها در اثر مخارج سلامت با درآمد و توان مالی خانوارها ، تصمیم سازی برای حمایت و حفاظت مالی از افراد با توانایی پرداخت ضعیف و فقیران، اخذ اطلاعات درباره ساختارهای نیاز سلامت جمعیت و موانع تبدیل نیاز به تقاضا و بهره مندی، الگوی مصرف خدمات مراقبت سلامت و این که چه کسی از چه نوع خدمت سلامت، به چه مقدار ،در ... مطالعه بیشتر

تعیین شاخص عدالت در مشارکت مالی و نسبت خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن سلامت قبل و بعد از طرح تحول سلامت در ایران

آمارها نشان می دهد که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ سهم پرداخت مستقیم از جیب خانوارهای ایرانی از کل هزینه های سلامت از ۵۳ درصد به ۵۹ درصد افزایش یافته است که بیشترین مقدار آن مربوط به سال ۸۸ و برابر ۵۹ درصد است . از آنجاییکه صرف بخش عظیمی از منابع خانوار برای دریافت خدمات سلامت می تواند سطح استاندارد زندگی خانوارها را تهدید کند.دستیابی به تامین مالی عادلانه و از بین بردن ریسک مواجهه خانوارها با هزینه های فاجعه بار سلامت تبدیل به چالش مهمی برای نظام های سلامت در سراسر دنیا شده است و حفاظت خانوارها از ... مطالعه بیشتر

سنجش عملکرد نظام سلامت در زمینه های پاسخگویی و عدالت در مشارکت مالی خانوارهای شهر ساوه و عوامل دموگرافیک و زمینه ای موثر بر آن در سال ۱۳۹۶

امروزه زندگی بسیاری از افراد جامعه، از زایمان بی خطر یک نوزاد سالم تا مراقبت همراه با احترام از یک سالمند، وابسته به نظام سلامت است. نظام سلامت مسئولیتی حیاتی و مداوم نسبت به افراد در کل دوره زندگی شان دارد. نظام های سلامت برای رشد سالم افراد، خانواده ها و جوامع در همه جای دنیا ضروری و حیاتی اند[۱]. در طی سال های اخیر با شکل گیری نظام های سلامت و استفاده از راهبرد مراقبت های اولیه بهداشتی، پیشرفت های چشمگیری در وضعیت سلامت مردم به دست آمده است. از جمله این دستاوردها می توان به ریشه کنی بیماریهای ... مطالعه بیشتر

بررسی میزان پرداخت از جیب و عدالت در مصرف خدمات آزمایشگاهی در ایران در سال ۱۳۹۵

تقاضا برای خدمات سلامت غیرقابل پیش بینی است و بهرمندی از ابزارهای سلامتی نظیر خدمات آزمایشگاهی فشارهای مالی متفاوتی را بر مردم در جوامع مختلف تحمیل می نماید. پرداخت از جیب عمده ترین ساز و کار تامین مالی در کشورهای آسیایی به خصوص کشورهای در حال توسعه است. درصد هزینه های پرداخت از جیب از روش تقسیم هزینه های پرداخت از جیب بر مجموع هزینه های پرداختی (پرداخت از جیب سازمان بیمه گر) به ارائه دهنده خدمت به دست می آید. این هزینه ها باعث ایجاد مشکلات مالی برای خانوارها گردیده تا جایی که حتی ممکن است آنان را در ... مطالعه بیشتر

بررسی تغییرات پرداخت از جیب، بهره مندی و عدالت در خدمات فیزیوتراپی قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت (سالهای ۹۲ و ۹۴)

خلاصه‌ی بیان مساله و اهداف کاربردی طرح : تامین عادلانه منابع مالی در نظام های سلامت به معنی آن است که خطراتی که خانوار به دلیل هزینه های مربوط به نظام سلامت با آن مواجه می شوند، برحسب توان پرداخت آنها توزیع شود تا خطر خود بیماری . تامین مالی یکی از چهار کارکرد اصلی نظام سلامت در کنار تولیت، تولید منابع و ارائه خدمات است. روشهای متعارف برای تامین مالی مراقبتهای بهداشتی و درمانی شامل مالیات، بیمه اجتماعی، بیمه درمانی خصوصی، و پرداخت از جیب میباشد . به هزینه درمانی پرداخت شده از جیب توسط خانوار در محل دریافت ... مطالعه بیشتر

بررسی صعودی یا نزولی بودن پرداخت‌ از جیب در نظام سلامت ایران (عدالت در پرداخت از جیب)

هدف اصلی نظام مراقبت سلامت، حفظ و بهبود سلامت افراد جامعه است. بهره‌مندی و دسترسی متناسب با نیاز افراد جامعه به خدمات مراقبت سلامت سبب افزایش کارایی و بهره‌وری و تحقق اهداف نظام سلامت می‌گردد. از جمله موانع بهره‌مندی افراد از مراقبت سلامت، موانع مالی خانوارها است که بعضا بیمه هم برطرف کننده این موانع نیست. پرداخت‌های زیاد بابت خدمات سلامت، درآمد قابل تصرف خانوارها را کاهش داده و اثر بیماری ناشی از فقر را تشدید می‌کند. هدف از این طرح بررسی صعودی یا نزولی بودن پرداخت‌های مستقیم مراقبت سلامت به تفکیک خدمات سرپایی و بستری، به تفکیک خانوارهای شهری ... مطالعه بیشتر

بررسی و مدل سازی شاخص های عدالت در سلامت در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

برای مدیریت نظام سلامت است. خوشبختانه اکثریت قریب به اتفاق نابرابری های در سلامت قابل اجتناب استو با اعمال سیاست ها و برنامه ریزی ها می توان از این نابرابری ها پیشگیری نمود. نابرابری های سلامت که در بین گروه های اقتصادی اجتماعی، بین قومیت ها، بین مردمی که در مناطق مختلف و از جمله شهری و روستایی و در بین زنان و مردان پیدا میشود اگر شناسایی شوند می تواند کاهش یابند. عدالت در سلامت یعنی هر کس به طور ایده ال، باید فرصت یکسان برای دستیابی به ظرفیت کامل سلامت خود را داشته باشد و هیچ کس نباید ... مطالعه بیشتر

بررسی وضعیت عدالت در توزیع خدمات بهداشتی درمانی در شهرستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از سال ۱۳۹۰ -۱۳۹۷

عدالت در توزیع تعداد نیروی انسانی در بیمارستان های تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دربین سال های ۱۳۹۰ -۱۳۹۷. ۴-تعیین عدالت در توزیع تعداد تخت های بیمارستانی در بیمارستان های تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در بین سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۷. ۵-تعیین میزان خام مرگ و میر کودکان زیر یک سال در شهرستانهای تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در بین سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۷. ۶- تعیین میزان خام مرگ و میر زیر پنج سال در شهرستان های تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ذر بین سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۷. ۷- تعیین رابطه بین توزیع خدمات بهداشتی درمانی و مرگ و ... مطالعه بیشتر

اندازه گیری میزان عدالت در توزیع بار مالی هزینه های سلامت با استفاده از شاخص مشارکت عادلانه در تامین مالی در فاصله سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶

مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی گذشته نگر می باشد که با استفاده از داده های ملی پیمایش سالانه هزینه درآمد خانوار در بازه سال های۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ در ایران انجام می شود. این محاسبات در بازه ۱۰ ساله در هر سه جمعیت کل، شهری و روستایی به تفکیک انجام می شود. به منظور مقایسه مشارکت خانوارها، توزیع مشارکت مالی خانوار در بین آنها از یک شاخص خلاصه سازی شده تحت عنوان شاخص مشارکت مالی عادلانه استفاده می شود. این شاخص وزن زیادی را برای خانوارهایی که نسبت بالایی از درآمد مؤثر آنها روی سلامت هزینه می شود؛ در نظر می ... مطالعه بیشتر
خانهسوالاتتماسارتباط با ما