نابرابری مخارج

اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر نابرابری توزیع مصرف برق خانوارهای استان سمنان

هدف اساسی در این تحقیق بررسی اثر اجرای هدفمندی یارانه­ها بر نابرابری مصرف برق خانوارهای استان سمنان در ایران است. برای این منظور، نخست با استفاده از ریزداده‌های هزینه و درآمد خانوار، ضریب جینی هزینه مصرف برق خانوارهای استان سمنان به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی سال­های ۱۳۶۳-۱۳۹۳ برآورد شده است. سپس با استفاده از مدل رگرسیون خطی داده­های ترکیبی، اثر اجرای هدفمندی یارانه بر شاخص ضریب جینی برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که اجرای هدفمندی یارانه بر نابرابری مصرف برق اثر افزایشی داشته است. اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها (آزادسازی نسبی قیمت­ها)، نابرابری در مصرف برق خانوارها را ... مطالعه بیشتر

تحلیل رابطه نابرابری منطقه ای و توسعه اقتصادی در ایران : رویکرد داده های تابلویی فضایی

نابرابری‌های منطقه‌ای و عدم تعادل در ساختار فضایی مناطق از جمله پدیده‌هایی است که اغلب کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه با آن روبرو بوده و هستند. از آثار نابرابری منطقه‌ای، گسترش رشد و توسعه در برخی مناطق، ایجاد و تشدید نابرابری‌های فاحش درآمدی و رفاه اجتماعی بین مناطق گوناگون و عوارض سوء اقتصادی –‌ اجتماعی است. در این مقاله به تحلیل رابطه بین نابرابری منطقه‌ای و رشد اقتصادی در بین استان‌های کشور ایران پرداخته و در پی پاسخ به این سوال است که، آیا ارتباط U معکوس بین نابرابری منطقه‌ای و توسعه، بین مناطق وجود دارد؟ به ... مطالعه بیشتر

تجزیه‌وتحلیل طرح تحول نظام سلامت بر نابرابری هزینه‌های بهداشت و درمان

سلامت ازجمله شاخص‌های توسعه‌یافتگی هر کشور محسوب می‌شود. با نگاهی به برنامه‌های توسعه ملی و بین‌المللی می‌بینیم که بحث بهداشت، سلامت و آموزش مورد تأکید همه اقتصاددانان و سیاست‌مداران است. در بحث سلامت شاخص‌هایی وجود دارد که می‌شود به مهم‌ترین آن‌ها اشاره کرد ازجمله نرخ مرگ‌ومیر نوزادان در بدو تولد و همچنین میزان امید به زندگی اشاره کرد. بحث نابرابری هزینه‌های بهداشت و درمان مورد تأکید همه ازجمله سیاست‌گذاران بحث بهداشت و درمان است. در این پژوهش با استفاده از داده‌های هزینه بهداشت و درمان خانوارهای شهری و روستایی و به روش جینی نابرابری را برای خانوارهای شهری و روستایی ... مطالعه بیشتر

اندازه‌گیری نابرابری مخارج عمومی آموزش در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

دولت‌ها از طریق اعمال سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ای در جهت عادلانه‌تر کردن توزیع درآمدها تلاش کرده‌اند. لیکن مادام که ساختارها تغییر و تحولی نیابد، کوشش این سیاست‌ها، پیامدهای ناچیزی را به ارمغان می‌آورند؛ اما چگونگی توزیع مخارج عمومی آموزش در میان اقشار جامعه و این‌که چه کسانی از این مخارج بهره‌مند شده یا بیشتر بهره‌مند می‌شوند، می‌تواند بر کاهش این نابرابری‌ها تأثیر بگذارد. این پژوهش به اندازه‌گیری نابرابری مخارج عمومی آموزش در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی طی دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۹۰ پرداخته است. روش به‌کاررفته در این پژوهش، رویکرد تحلیل وقوع منفعت است. منحنی تمرکز منفعت، منحنی ... مطالعه بیشتر
خانهسوالاتتماسارتباط با ما