نابرابری قضایی

خطوط اساسی سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی در جهت تحقق عدالت اجتماعی

پس از شروع کار دولت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی، ستادی متشکل از اعضای منتخب هیئت دولت. مسئول بررسی وضعیت اقتصادی کشور و ارائه پیشنهادهایی برای ساماندهی آن شد. در بهمن ماه سال ۱۳۷۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه ستاد مزبور طرحی را تحت عنوان طرح ساماندهی اقتصاد کشور» برای نظرخواهی از صاحب نظران و کارشناسان و دست اندرکاران دستگاههای اجرائی منتشر ساخت. طرح مذکور در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت با توجه به اشتراک نظرات این ... مطالعه بیشتر

برنامه‌ریزی برای کاهش نابرابری فضای شهری با تأکید بر عدالت اجتماعی (نمونه موردی: منطقه ۷ شهر تهران)

رشد سریع شهرنشینی، مشکلات متعددی را در شهرهای کشورهای کمتر و بیشتر توسعه‌یافته به همراه داشته است. ازجمله عمده‌ترین این مشکلات، نابرابری‌های فضایی است که گسترش و بسط آن، ساختار فضایی شهرها را دچار تغییر و تحول می‌کند، عدالت اجتماعی به معنای احترام به حقوق دیگران و رعایت مصالح عمومی است. تداوم نابرابری‌های فضایی و افت کیفیت زندگی در برخی نواحی خرد شهری و نارسایی شیوه‌های موجود، ضرورت تمهید و اختیار شیوه‌های متفاوت اما امکان‌پذیر در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری را مطرح می‌سازد. هدف این تحقیق بررسی برنامه‌ریزی برای کاهش نابرابری فضای شهری با تأکید بر عدالت اجتماعی منطقه ۷ ... مطالعه بیشتر
خانهسوالاتتماسارتباط با ما