مطالب منتخب

بررسی مفهوم عدالت اجتماعی
مهر ۱۱, ۱۴۰۰

خطوط اساسی سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی در جهت تحقق عدالت اجتماعی

پس از شروع کار دولت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی، ستادی متشکل از اعضای منتخب هیئت دولت. مسئول بررسی وضعیت اقتصادی کشور و ارائه پیشنهادهایی برای ساماندهی آن شد. در بهمن ماه سال ۱۳۷۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه ستاد مزبور طرحی را تحت ...مطالعه بیشتر
تاوان نابرابری- ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت
مهر ۳, ۱۴۰۰

تاوان نابرابری

کتاب حاضر، که بر پایه‌ سال‌ها تحقیق نگاشته شده است، با شواهدی قطعی نشان می‌دهد: در جامعه، همه‌چیز، از طول عمر تا بیماری روانی و از خشونت تا بی‌سوادی و اعتیاد، نه از میزان ثروت که از میزان برابری در آن جامعه تأثیر می‌پذیرد. جوامعی ...مطالعه بیشتر
142
تیر ۲۹, ۱۳۹۵

بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر کیفیت محیط‌زیست و سلامت در ایران و مجموعه‌ای از کشورها با سطوح درآمدی مختلف

وضعیت سلامتی امروزه به نگرانی جهانی تبدیل شده است. محیط‌زیست نیز که در قرن ۲۱ بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گرفته، یکی از اهداف توسعه هزاره و از پایه‌های توسعه پایدار شناخته شده است. نابرابری درآمد به‌عنوان یکی از شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی سلامت است که می ...مطالعه بیشتر
24
شهریور ۱۱, ۱۳۹۹

خوانش رابطه‌ای از نابرابری فضایی کلان‌شهری: مورد پژوهی فرآیند شهری شدن منطقه کلان‌شهری پردیس- تهران

نگرش رایج در مطالعات، طرح‌ها و برنامه‌های فعلی شهری در ایران، شهرها و مناطق را به‌صورت بسته و دارای مرزهای اداری- سیاسی مشخص و سیستم اقتصادی مستقل در نظر می‌گیرد و با مجموعه‌ای از ویژگی‌های جمعیتی و کالبدی هستی شهر را تعریف می‌کند ...مطالعه بیشتر
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌، ن‍اب‍راب‍ری‌ و ت‍وس‍ع‍ه-‌ ج‍ی‌. ای‌ گ‍ل‍دت‍ورپ‌
مهر ۴, ۱۴۰۰

جام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ کشورهای‌ ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌: ن‍اب‍راب‍ری‌ و ت‍وس‍ع‍ه

جان هری گلدتورپ، جامعه‌شناس انگلیسی است. حوزه­های اصلی تحقیق او در زمینه‌های طبقه‌بندی و تحرک اجتماعی است و همچنین در مورد موضوعات روش‌شناختی در رابطه با ادغام تحقیقات تجربی کمی و نظریه با تمرکز ویژه بر مبانی علیت می‌نویسد. عنوان کتاب: جام‍ع‍ه ...مطالعه بیشتر
فقر و نابرابری اجتماعی
مهر ۵, ۱۴۰۰

فقر و نابرابری اجتماعی

کتاب فقر و نابرابری اجتماعی نوشته محمدجواد زاهدی مازندرانی یکی از کتاب‌های تخصصی انتشارات دانشگاه پیام نور است که برای تدریس در رشته علوم اجتماعی این دانشگاه طراحی و تدوین شده است. کتاب‌های انتشارات دانشگاه پیام نور توسط اساتید متخصص نوشته شده‌اند. این کتاب‌ها از یک ...مطالعه بیشتر
167
بهمن ۴, ۱۳۹۳

پویایی نابرابری مصرف در ایران: رویکرد داده‌های شبه ترکیبی

شناخت ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی خانوار و الگوی مصرف آن‌ها در گروه‌های مختلف سنی و هزینه‌ای از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری در جهت بررسی‌ نابرابری‌ها و برطرف کردن آن‌ها به شمار می‌آید. می‌توان چنین تفسیر کرد که نابرابری‌های درآمدی با تغییر ...مطالعه بیشتر
ف‍رادس‍ت‍ی‌ و ف‍رودس‍ت‍ی‌ در زب‍ان- م‍ری‍م‌ پ‍اک‌ن‍ه‍اد ج‍ب‍روت‍ی‌
مهر ۳, ۱۴۰۰

ف‍رادس‍ت‍ی‌ و ف‍رودس‍ت‍ی‌ در زب‍ان‌

بررسی عوامل مؤثر بر زبان از بعد جنسیت و به‌طورکلی رابطه میان زبان و قدرت، موضوع موردبحث در این پژوهش است. مؤلف با طرح سه پرسش اساسی، مسئله ارتباط میان زبان و قدرت را مطرح کرده به هر یک از آن‌ها پاسخ دهد. این پرسش‌ها عبارت‌اند ...مطالعه بیشتر

تجارب جهانی ارزیابی تاثیر برابری

کاربرد ارزیابی اثر برابری در بخش دولتی
آبان ۲۳, ۱۴۰۰

مروری بر کاربرد ارزیابی اثر برابری در بخش دولتی

این متن مروری (انتقادی) بر کاربرد ارزیابی اثر برابری (EIA) در بخش دولتی ولز داشته است. در مرور مختصری که بر تاریخچۀ استفاده از EIA شده است، توضیح داده شده که ارزیابی اثر ابتدا در دهۀ ۱۹۶۰ و با ارزیابی اثرات محیط‌زیستی سیاست‌گذاری‌ها مطرح شد که هدف ...مطالعه بیشتر
تحقق_بخشیدن برابری
آبان ۲۳, ۱۴۰۰

تحقق‌بخشیدن برابری:‌ دیدگاه‌های کارگزاران حوزه برابری درباره اثربخش‌ترین مسئولیت‌های مرتبط با برابری

متن حاضر مبتنی‌بر نتایج مصاحبه‌هایی است که با کارگزاران حوزه برابری در بخش‌ها و سازمان‌های مختلف، درباره تغییرات ناشی از مسئو‌لیت‌های مربوط به برابری و ارزیابی اثر برابری در سازمان آن‌ها، صورت گرفته و نمونه‌هایی از این تغییرات را تشریح کرده است ...مطالعه بیشتر
ارزیابی تأثیر سیاست_ها بر فقر
آبان ۲۳, ۱۴۰۰

ارزیابی تأثیر سیاست‌ها بر فقر: یک فرآیند ارزیابی در راستای کاهش فقر

این مقاله به تاریخ ارزیابی تأثیر سیاست‌ها بر فقر در ایرلند، بنیان‌های قانونی، تحولات، دستاوردها و کاستی‌های آن می‌پردازد و خلاصه‌ای از بررسی‌های نهادها و افراد مختلف درباره «فرآیند ارزیابی اثر فقر» در ایرلند ارائه می‌دهد. نویسنده مقاله به نقل از یکی از ...مطالعه بیشتر
برنامه حمل_ونقل محلی نورفک
آبان ۲۳, ۱۴۰۰

برنامه حمل‌ونقل محلی نورفک: ارزیابی تأثیر برابری

متن حاضر نمونه‌ای از یک ارزیابی اثر برابری تکمیل‌شده است که تأثیر «برنامه حمل‌ونقل محلی شهرستان نورفک» را بر گروه‌های مختلف ارزیابی می‌کند. این برنامه در واقع مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در برمی‌گیرد که هر کدام از آن‌ها نحوه برخورد شورای ...مطالعه بیشتر

تجارب ایرانی ارزیابی تاثیر برابری

فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی
مهر ۱۴, ۱۴۰۰

بررسی تأثیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر توزیع درآمد با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته

از مهم ترین وظایف اقتصادی دولت ها کنترل وضعیت نابرابری درآمد است؛ به این ترتیب دولت ها باید به منظور کاهش نابرابری، چگونگی تغییرات درآمدهای افراد جامعه را با استفاده از ابزارهای موجود تجزیه وتحلیل کنند. توزیع درآمد و تلاش در راستای بهبود آن، یکی از مهم ترین مسائلی است ...مطالعه بیشتر
فصلنامه اقتصاد کشاورزی
مهر ۱۴, ۱۴۰۰

ارزیابی تأثیر سیاست های اعتباری بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران

افزایش نابرابری و تمرکز درآمدها در طبقه های بالاتر درآمدی دلیل اصلی تنزل استانداردهای زندگی افراد در طبقه های پایین تر درآمدی به شمار می آید. بنابراین، اتخاذ سیاست های رویارویی با افزایش نابرابری در پراکنش درآمدها ارتباط مستقیمی با کاهش گسترش فقر در جامعه های فقیرتر و گروه های ...مطالعه بیشتر
مطالعات اقتصادی کاربردی 3
مهر ۱۴, ۱۴۰۰

بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر مشاغل آزاد و مزد و حقوق بگیر: با تأکید بر فقر و نابرابری

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر قانون هدفمندی یارانه ها بر فقر و نابرابری در بین مشاغل آزاد و مزد و حقوق بگیر شهری و روستایی کشور است. برخلاف ادبیات موجود که مبتنی بر مقایسه مقادیر مطلق شاخص های فقر و نابرابری است این مطالعه فواصل اطمینان آماری را به ...مطالعه بیشتر
پژوهشنامه اقتصادی
مهر ۱۴, ۱۴۰۰

تأثیر آزادسازی تجاری بر نابرابری درآمدی تحت حاکمیت اقتصاد مقاومتی: رهیافت تعادل عمومی قابل محاسبه (مطالعه موردی ایران)

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر نابرابری درآمدی در ایران با توجه به عوامل نهادی-اجتماعی مورد تاکید سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. برای رسیدن به این هدف، الگوی دکالو و همکاران (۲۰۱۳) تعدیل و براساس داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۹۰ حل شده است ...مطالعه بیشتر

معرفی کتاب

جدال‌های مفهومی درباره‌ی عدالت‌خواهی در دوران مشروطه
مهر ۲۵, ۱۴۰۰

جدال‌های مفهومی درباره عدالت‌خواهی در دوران مشروطه

تاریخ مشروطه و مشروطه‌خواهی در ایران، بارها و بارها با رویکردهای مختلف و از زوایای گوناگون موردپژوهش و واکاوی قرار گرفته است اما بیشتر این پژوهش‌ها درصدد کشف ریاضی‌وار علل وقایع و انطباق نظریات شرق‌شناسان همچون نظریه «فئودالیته غربی» و یا تئوری «استبداد شرقی» و «شیوه ...مطالعه بیشتر
عدالت سازمانی در بخش سلامت
مهر ۲۵, ۱۴۰۰

عدالت سازمانی در بخش سلامت

امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه‌جانبه سازمان‌ها در زندگی اجتماعی انسان، نقش عدالت در سازمان‌ها از پیش آشکارتر شده است، سازمان‌های امروزی درواقع از جامعه بوده و تحقق عدالت در آن‌ها به‌منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. به همین دلیل امروزه ...مطالعه بیشتر
حقوق شهروندی و عدالت
مهر ۲۵, ۱۴۰۰

حقوق شهروندی و عدالت

حقوق شهروندی و عدالت کتابی نوشته عماد افروغ است که به موضوع حقوق شهروندی، عدالت در رعایت حقوق و مفهوم جامعه مدنی می‌پردازد. چیستی حقوق شهروندی، مؤلفه‌ها، ابعاد، ملزومات فلسفی و فلسفه اجتماعی آن و چالش‌های حقوق شهروندی در این کتاب با نیم‌نگاهی به حقوق شهروندی ...مطالعه بیشتر
لیبرالیسم و مسئله عدالت
مهر ۲۵, ۱۴۰۰

لیبرالیسم و مسئله عدالت

در این اثر مجموعه مقالاتی را از مهم‌ترین نمایندگان فکری مکتب‌های گوناگون می‌خوانید. اولین فصل مجموعه ترجمه مقاله‌ای است از فردیش فون هایک، اقتصاددان اتریشی با نام ارث آبا و اجدادی عدالت اجتماعی. مقاله دوم با نام عدالت توزیعی نوشته رابرت نوزیک است. مقاله سوم عدالت ...مطالعه بیشتر

پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی

1399043119135150020810384
فروردین ۲۹, ۱۴۰۱

ارتباط نابرابری درآمد و بهره‌وری در ایران

هدف اساسی در این تحقیق بررسی علیت گرنجر بین نابرابری درآمد و بهره‌وری نیروی کار(شاغلین) در بین بیست و هشت استان ایران از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ است. در تحقیق حاضر از یک روش داده‌های ترکیبی جدید بر اساس سیستم های به ظاهر نامرتبط و آزمون والد ...مطالعه بیشتر
Income_inequality
فروردین ۲۹, ۱۴۰۱

تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران و تحلیل تعدیل‌های مالیاتی روی آن

تجزیه چندگانه شاخص‌های نابرابری درآمد مانند ضریب جینی می‌تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را در مورد سهم هر منبع، هر گروه و هر منبع/گروه از نابرابری درآمد در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد و اثر تعدیل-های مالیاتی را بر نابرابری درآمد اندازه‌گیری کند. براین اساس این ...مطالعه بیشتر
images
فروردین ۲۹, ۱۴۰۱

بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی

توزیع عادلانه درآمد یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران کشور است؛ بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر آن اهمیت خاصی دارد. با توجه به اینکه توسعه مالی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار روی نابرابری درآمد است، در این تحقیق، اثر توسعه مالی بر ضریب جینی به‌عنوان شاخص نابرابری درآمد، طی ...مطالعه بیشتر
Income_inequality
فروردین ۲۸, ۱۴۰۱

تأثیر مخارج تحقیق و توسعه بخش کشاورزی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی ایران

امروزه در مسیر رشد و توسعه کشورها توجه به مسئله نابرابری درآمدی با تغییرات بهره‌وری حائز اهمیت است. ازجمله عوامل مهم در کاهش نابرابری درآمدی با تغییرات بهره‌وری، مخارج سرمایه‌گذاری در R&D است. در مسیر توسعه اقتصادی هر کشور، نابرابری درآمدی ابتدا افزایش یافته و ...مطالعه بیشتر

گزارش‌های کارشناسی

1569670_782
بهمن ۳, ۱۴۰۰

بررسی همبستگی عدالت سازمانی درک شده با دیسترس اخلاقی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال ۹۴-۱۳۹۳

موضوع عدالت از دیرباز جزء مهم‌ترین مباحث و دغدغه‌های بشر و اندیشمندان علوم گوناگون بوده است. عدالت یک مفهوم انتزاعی و بسیار پیچیده است که به معنای عدم تبعیض و رعایت منصفانه‌ی تفاوت‌هاست (مردانی و همکاران۱۳۹۲ ...مطالعه بیشتر
Capture111
بهمن ۳, ۱۴۰۰

تحلیل روند تغییرات پاسخگویی و عدالت در مشارکت مالی نظام سلامت در منطقه ۱۷ تهران

سنجش عملکرد نظام سلامت شواهدی ارزشمند در مورد تصمیمات استراتژیک در ارتباط با اصلاحات بخش سلامت ، سازمان نظام سلامت از جمله چیدمان های تامین مالی و نظارت و نیز اطلاعاتی در مورد پایش پیشرفت به سمت اهداف ملی سلامت ونظام ...مطالعه بیشتر
images
بهمن ۳, ۱۴۰۰

بررسی و تحلیل اسنادی سیاست ها و قوانین مصوب در کشور در جهت رفع محرومیت و برقراری عدالت در سلامت در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی ایران

با عنایت به رویکرد انقلاب اسلامی در زمینه محرومیت زدایی ومجموعه تلاش هایی که در این زمینه در طول سال های بعد از انقلاب شکوهمندمان انجام شده است وبه منظور ارائه نظامند مجموعه سیاست گذاری ها و قوانین مصوب در ...مطالعه بیشتر
Capture111
بهمن ۳, ۱۴۰۰

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان در سال ۱۳۸۸

هدف کلی این طرح: تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در بین کارکنان بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان در سال ۱۳۸۸ اهداف اختصاصی: – تعیین میزان عدالت سازمانی در بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان – تعیین میزان رفتار مدنی ...مطالعه بیشتر
خانهسوالاتتماسارتباط با ما